Kada se desi smrtni slučaj člana porodice u kući, najpre pozivate hitnu službu nadležnog doma zdravlja, kako bi ste prijavili smrtni slučaj. Telefon hitne sa fiksne telefonije je 194, poziv sa mobilnog 022/311-124.
Zatim pozivate našu dežurnu službu, koja će Vam dati sve neophodne informacije za dalje postupanje, kao i samu organizaciju sahrane preminulog člana porodice.
Ako je smrt nastupila u bolničko-kliničkim centrima (bolnicama), po dobijanju informacije o smrtnom slučaju, javljate se našoj pogrebnoj službi, koja će Vam dati detaljna uputstva za dalju organizaciju sahrane. BITNO JE DA NAGLASIMO DA U KLINIČKO-BOLNIČKIM CENTRIMA AKO JE SMRT NASTUPILA U ROKU OD MANJE OD 24 ČASA OD VREMENA PRIJEMA MORA BITI OBAVLJENA KLINIČKA OBDUKCIJA TELA, KOJU SRODNIK NE MOŽE DA ODBIJE, TE SAMIM TIM OTPUST TELA SE MORA POMERITI ZA ODREĐENO VREME.
Ako je smrt nastupila na javnom mestu, u tom slučaju pozivate hitnu medicinsku pomoć, kao i dežurnu policijsku stanicu, po izvršenom uviđaju, ako postoji osnovana sumlja na izvršenje krivičnog dela telo se sa lica mesta transportuje na obdukciju u Novi Sad. Transport tela vrši javno komunalno preduzeće po službenoj dužnosti, tako da vi nemate nikakvih dodatnih troškova oko tog čina. U tom slučaju javljate se našoj dežurnoj službi od koje će te dobiti sve neophodne informacije za dalje postupanje.
Vozni park naše firme raspolaže sa četiri specijalizovana pogrebna vozila, tako da u svakom momentu smo spremni da reagujemo na Vaš poziv.
Za potrebe inostranog transporta posmrtnih ostataka neophodna je sprovodnica iz konzulata zemlje u kojoj će se izvršiti sahranjivanje.