Besplatna pogrebna oprema za pokojne korisnike penzije

USLUGE KOJE VRŠIMO ISKLJUČIVO UZ KUPLJENU POGREBNU OPREMU U NAŠOJ POSLOVNICI:
štampanje smrtovnica parti u tiražu po vašoj želji, preuzimanje i čuvanje umrlog do dana sahrane u vremenu od 00-24

  • izvodi iz knjige umrlih odnosno prijava smrti po novim propisima više neradimo mi iz razloga što lice koje prijavljuje smrt mora biti neko od srodnika zbog daljih procedura ostavinske rasprave za pokojnog. Kod nas donosite potvrde o smrti da bi smo iskopirali za našu evidenciju i iste nosite kod matičara na teritoriji gde je nastupila smrt kako bi Vam izdali krajnji dokument odnosno izvod iz knjige umrlih, čiju kopiju ili orginal donosite kod nas u pogrebno za dalje procedure umanjenja troškova i prijavljivanja sahrana na grobljima.

Na Vaš zahtev dolazimo na željenu adresu i dogovaramo sa vama sam čin sahrane i kompletnu uslugu.

Umanjenje troškova pogrebne opreme za pokojne korisnike penzije u visini jedne i po prosečne penzije u tromesečnom kvartalu.

Iznosi za umanjenje pogrebne opreme za 2024. godinu za sve kategorije penzionera  je sledeći:

-………………………………. 68,863,00

  • IZNOS POGREBNIH TROŠKOVA SE USKLAĐUJE  ZA TEKUĆU GODINU. UMANJENJE TROŠKOVA MOGU OSTVARITI ISKLJUČIVO PENZIONERI KOJIMA JE REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SRBIJE ISPLAĆIVAO PENZIJU. ZA INOSTRANE PENZIONERE NIJE MOGUĆE OSTVARITI UMANJENJE TROŠKOVA.

Ako je iznos pogrebne opreme i usluga veći od naznačenih iznosa razlika se doplaćuje prilikom obračuna, troškova sahrane.

POTREBNA DOKUMENTACIJA DA BI SE IZVRŠILO UMANJENJE TROŠKOVA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI:

  • KOPIJA IZVODA IZ KNJIGE UMRLIH  – DVE KOPIJE ILI ORGINAL NA UVID
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE NARUČIOCA ( ako je lična karta sa čipom potrebno je očitati to možete kod nas)
  • POSLEDNJI ČEK OD PENZIJE (ako je penzija isplaćivana preko tekućeg računa potrebno je dostaviti iz banke ček od penzije)
  • ZAHTEV ZA REFUNDACIJU POGREBNIH TROŠKOVA POTPISAN OD STRANE NOSIOCA TROŠKOVA (KOD NAS NA BLAGAJNI)
  • IZJAVA DA STE SAGLASNI DA SE SREDSTVA POGREBNIH TROŠKOVA ISPLATE POGREBNOM PREDUZEĆU (KOD NAS NA BLAGAJNI)
  • OBRADA DOKUMENTACIJE I IZDAVANJE RAČUNA KAO I SVE KOMPLETNE ADMINISTRATIVNE USLUGE VRŠE SE PONEDELJAK-PETAK OD 08-14 ČASOVA NA ADRESI VINOGRADSKA 44 U STAROJ PAZOVI U SEDIŠTU POGREBNOG PREDUZEĆA.
  • POŽELJNO JE TELEFONSKIM PUTEM NAJAVITI DOLAZAK ZA ADMINISTRATIVNE USLUGE.