Besplatna pogrebna oprema za pokojne korisnike penzije

BESPLATNE USLUGE KOJE VRŠIMO UZ KUPLJENU POGREBNU OPREMU:
prijava smrti na teritoriji cele Srbije (pribavljanje potvrde o smrti kao i izvoda iz matične knjige umrlih)

za Vas pribavljamo kompletnu dokumentaciju potrebnu za sahranu iz svih Beogradskih opština (izvodi umrlih i potvrde o smrti) odnosno na teritoriji cele Srbije gde je nastupila smrt lica. U cilju da Vam olakšamo i onako težak trenutak prilikom gubitka najmiliih svu dokumentaciju iz matičnih opština mi dostavljamo.

Na Vaš zahtev dolazimo na željenu adresu gde imate mogućnost da direktno kod terenskog referenta prodaje uz pomoć kataloga izaberete pogrebnu opremu po Vašoj želji i na taj način uštedite Vaše vreme.

Umanjenje troškova pogrebne opreme za pokojne korisnike penzije u visini jedne i po prosečne penzije u tromesečnom kvartalu.

Iznosi za umanjenje pogrebne opreme za kvartal APRIL, MAJ, JUN 2018.  su sledeći:
– za kategoriju zaposlenih39,530,00
– za kategoriju samostalne delatnosti39,530,00
– za kategoriju poljoprivrede 39,530,00

  • za kategoriju vojnih penzionera39,530,00
  • IZNOS POGREBNIH TROŠKOVA SE USKLAĐUJE SVAKA TRI MESECA ZA TEKUĆU GODINU. UMANJENJE TROŠKOVA MOGU OSTVARITI ISKLJUČIVO PENZIONERI KOJIMA JE REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SRBIJE ISPLAĆIVAO PENZIJU. ZA INOSTRANE PENZIONERE NIJE MOGUĆE OSTVARITI UMANJENJE TROŠKOVA.

Ako je iznos pogrebne opreme i usluga veći od naznačenih iznosa razlika se doplaćuje prilikom obračuna, a ako je iznos manji od naznačenog iznosa razlika se isplaćuje licu, koje snosi troškove sahrane.

POTREBNA DOKUMENTACIJA DA BI SE IZVRŠILO UMANJENJE TROŠKOVA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI:

  • KOPIJA IZVODA IZ KNJIGE UMRLIH (OVERENA) – DVE KOPIJE
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE NARUČIOCA ( ako je lična karta sa čipom potrebno je očitati to možete kod nas)
  • POSLEDNJI ČEK OD PENZIJE (ako je penzija isplaćivana preko tekućeg računa potrebno je dostaviti iz banke ček od penzije)
  • ZAHTEV ZA REFUNDACIJU POGREBNIH TROŠKOVA POTPISAN OD STRANE NOSIOCA TROŠKOVA (KOD NAS NA BLAGAJNI)
  • IZJAVA DA STE SAGLASNI DA SE SREDSTVA POGREBNIH TROŠKOVA ISPLATE POGREBNOM PREDUZEĆU (KOD NAS NA BLAGAJNI)
  • OBRADA DOKUMENTACIJE I IZDAVANJE RAČUNA KAO I SVE KOMPLETNE ADMINISTRATIVNE USLUGE VRŠE SE SVAKIM RADNIM DANIMA OD 07-15 ČASOVA NA ADRESI VINOGRADSKA 44 U STAROJ PAZOVI U SEDIŠTU POGREBNOG PREDUZEĆA.